Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

30 Niedziela Zwykła

Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Obchodzi się w kościołach, które są poświęcone, a których data poświęcenia nie jest znana, za wyjątkiem katedr, które swoją rocznicę mają kiedy indziej.

Jest dużo czytań do wyboru. Pierwsze jest z innego zestawu w Okresie Wielkanocnym.

Msze obrzędowe

Jeśli macie jednocześnie chrzest, możesz zaproponować czytania, żeby pasowało do jednego i drugiego:

  • L1 nr 3: Iz 56,1.6-7
  • L1 OW nr 7: Ap 21,1-5a
  • Ps nr 11: Ps 84(03)
  • L2 nr 14: 1Kor 3,9b-11.16-17
  • A nr 18: por. 2Krn 7,16
  • E nr 24: Łk 19,1-10