Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Zesłanie Ducha Świętego

Ewangelii nie ma w (obecnie wydanym) Ewangeliarzu.