Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Wieczernik św. Jana Pawła 2

Czyli ten amfiteatr na zboczu

Komunia św.

  • trzeba dużej i sprawnej służby ładu!
  • schodzimy środkowymi schodami, wracamy bokami
  • na środek czterech szafarzy, na górę może też (ostatnio widziałem dwóch, i na górze Komunia trwała dwa razy dłużej)
  • puszcza się po dwa rzędy (!) na raz, górny do barierki, dolny po zewnętrznej; do tego wystarczy tylko jedna osoba, która staje tak, żeby omijali ją po dwóch stronach
  • jakieś specjalne przypadki typu schola, punkt medyczny etc. wcinają się od dołu do zewnętrznego wschodniego szafarza