Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kaplica Chrystusa-Sługi

Centrum Ruchu „Światło-Życie”

Do zobaczenia

  • figura i witraż
  • napisy fos/dzoe przy odpowiednio ambonie i tabernakulum
  • wizerunek Niepokalanej
  • obrazy na zachodniej ścianie
  • rozeta z foską