Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP w Kamienicy

Parafia Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP w Kamienicy

Odpust: 6 sierpnia (w trzecim turnusie)

 • można się dogadać z siostrami, które są miłe, uczynne i wyrozumiałe (szczególnie kiedy zakrystianka jedzie na urlop — zostaje przełożona, która musi na raz ogarnąć zarystię i organy)
 • jest wszelki potrzebny sprzęt, w tym:
  • trybularz
  • ewangeliarz
  • mikrofon bezprzewodowy
  • popiół
  • czerwona stuła specjalnie na krzyż
 • prezbiterium jest małe, ale wystarcza
 • miejsce przewodniczenia jest na ścianie, mikrofon można wziąć z ołtarza

miejscowe zwyczaje

 • procesja wejścia jest długa, wyjścia krótka

Celebracja światła i wody

Można pójść albo nad strumień, albo do fontanny w parku nad strumieniem.