Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kaplica pw. św. Józefa w Rycerce Górnej-Kolonii

Kaplica jest za mała i zbyt ciasna do organizacji drugiego stopnia. Nawet po adaptacjach prezbiterium jest za małe.

Ośrodek: SSM Rycerka-Kolonia

  • obraz św. Józefa wynieść do zakrystii
  • na miejsce św. Józefa dostawić dwa stołki
  • po drugiej stronie (przy drzwiach do zakrystii) dostawić ile potrzeba stołków
  • ambonę odsunąć od ołtarza, poza dywan
  • usunąć jeden wazon obok tabernakulum (tam jest dobre miejsce na odniesienie ewangeliarza)
  • ołtarz przesunąć na samą krawędź, zestawiając kwiaty na stopień niżej

Celebracja światła i wody

Można pójść nad Potok Rycerski (ten duży strumień) za kaplicą, ale to ściek i śmierdzi. Lepiej pójść za garaże obok schroniska. Ludzie powinni przejść na drugą stronę i stanąć wyżej, wtedy wszystko dobrze widać i słychać.