Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Nickulinie

Parafia św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy

W prezbiterium wzdłuż ścian wchodzi 20 osób, 21. jest ceremoniarz obok przewodniczącego.

Mikrofony ledwo sięgają na długość. Ten z chóru można zdjąć i dać scholi, która zwykle jest po lewej stronie ołtarza zaraz na początku nawy.

Organy analogowe, nawet da się słuchać.

Celebracja światła i wody

Można wyjść przez bramę, dalej w lewo do kapliczki, za kapliczką w prawo żółtym szlakiem, po ok. 100 m za mostkiem w prawo w krzaki i po 50 m jest mały ciek i przejście po kamieniach. Przewodniczący i posługujący mogą przejść na drugą stronę, reszta się pomieści po tej samej (nawet 50 osób).