Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Własny rytuał

Pomysł jest z takiego fajnego rytuału Agnieszki Dzięgielewskiej, zrobionego na potrzeby rejonu centralnego AW. Najlepiej oprawić w skoroszyt i koszulki, żeby można było dokładać listę wezwanych albo wyciągać pomoce. Do segregatora można dołożyć podkładki.

 • Celebracje formacji deuterokatechumenalnej
  • Celebracja misji
   • Drogowskazy
  • Celebracja przyjęcia do deuterokatechumenatu
  • Obrzęd wezwania po imieniu
   • „Czcigodny ojcze”
   • Modlitwa powszechna
   • Kartki dla kandydatów do wypisywania
 • Obrzędy Domowego Kościoła
  • przekazanie posługi pary diecezjalnej
  • przekazanie posługi pary rejonowej
  • nowy krąg
 • różne pomoce
  • generyczna modlitwa powszechna
  • generyczne komentarze
  • zapasowe książeczki z Drogowskazami do rozdawania
  • czyste kartki do robienia list
  • długopis

Luźne uwagi

 • Nie ma chyba potrzeby dokładania celebracji i obrzędów na szczeblach ponaddiecezjalnych.
 • Obrzędy Domowego Kościoła chyba nie są zatwierdzane, ale publikowane w czasopiśmie.