Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Kościół NMP Królowej Aniołów w Białym Dunajcu

Parafia NMP Królowej Aniołów w Białym Dunajcu

Odpust: 2.08.

Proboszcz jest starym oazowiczem i jest generalnie życzliwy. Kluczami opiekuje się p. kościelny, również życzliwy.

Ponieważ w Białym Dunajcu jest łomżyńskie zagłębie, naokoło możecie mieć kilka oaz i trzeba się umawiać z innymi oazami, kto kiedy używa kościoła.

Przestrzeń

Zakrystia jest obok prezbiterium, dość małego ale daje radę. Miejsce przewodniczenia niestety tam, gdzie jest, czyli przy ścianie, a do mówienia się prawie nadaje, więc lepiej korzystać z ambony.

Wariant sytuacyjny: miejsce przewodniczenia można zwyczajem europejskim przestawić na środek, ale wtedy trzeba kombinować z procesją z Ewangeliarzem. Pewnie musi pójśc górą, po drugiej stronie ołtarza i pomiedzy ołtarzem a amboną.

Na miejscu jest ewangeliarz, kadzidło. Świece procesyjne to luźne cpn-ki. Paschał stoi obok chrzcielnicy, można go przestawić pod ambonę, ale wtedy nie można przechodzić z którejś strony ambony.

Procesje

Procesja wejścia

Procesja wejścia z zakrystii bocznymi drzwiami, dworem do drzwi głównych. Czoło procesji idzie na około i wchodzi schodami od przodu, a jeden umyślny z zapałkami skraca drogę wzdłuż ściany i zapala świeczki. Dalej procesja nawą główną do prezbiterium.

Wariant na deszcz: z zakrystii do kruchty i w lewo od razu do kościoła. Wymaga przestawienia ławek.

Procesja z ewangeliarzem

Wariant watykański, chodzimy po prostej.

Celebracja światła i wody

Z kościoła wychodzimy głównym wejściem na ulicę, skręcamy w lewo na most, przez most i zaraz za mostem w prawo wzdłuż strumienia do rzeki. Nad rzeką w prawo przez jeden z dwóch mostków (lepiej szerszym) i w kierunku altanki nad rzeką. Czoło procesji idzie naokoło altanki na dół, a wszyscy mogą zostać na górze na poziomie parkingu.

Pascha

  • Pierwsza stacja w refektarzu.
  • Druga stacja za domem.
  • Potem wychodzimy na Jana Pawła i idziemy na południe do takiego placu przy moście. Idziemy wzdłuż potoku do Zakopianki. Przechodzimy przez Zakopiankę i tory i idziemy prosto, potem po jakimś czasie się skręca w prawo w górę i dość stromą, górską drogą się dochodzi na skraj lasu i dalej na przełaj do asfaltu. Na asfalcie się skręca w prawo i idzie do zakrętu pod wieżą telekomunikacyjną. Trzecia stacja pod BTS-em.
  • Potem idziemy dalej asfaltem, przechodzimy przez tory i DK47, idziemy obok kościoła, przechodzimy przez most i za mostem w prawo w drogę dalej wzdłuż strumienia. Idziemy w górę Białego Dunajca. Czwarta stacja przy brodzie.
  • Potem idziemy dalej, skręcamy w prawo do Jana Pawła i w prawo do kościoła. Piąta stacja (Msza) w Kościele.

Pascha wątpliwa

Następujący wariant opracowałem, ale noc wcześniej się okazało, że postawili zagrodę dla owiec i spuścili psy.

Przez most, w górę na Gliczarów Górny, w prawo przy wyciągu, potem prosto granią (uwaga, w jednym miejscu się na moment gubi droga, trzeba pójść wzdłuż dwóch krawędzi lasu). Czwarta stacja przy brodzie obok mostu na Gliczarów Dolny.