Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Warsztaty podstawowe

Poniższe notatki są z OM-u Domowego Kościoła, który wizytowaliśmy z Rafałem Zdunkiem na wiosnę 2018 roku.

Przygotowanie

Przed warsztatami trzeba powiedzieć odpowiedzialnym, żeby poprosili uczestników, żeby wzięli swoje alby. Oni ich nie mają, więc je trzeba załatwić skąd inąd, ale i tak trzeba ich poprosić, żeby się przebiła informacja, że można mieć swoją albę.

Program

Na początku konferencja. Konferencję powiedziała Ania Dębska, nie mam jej konspektu.

Warsztaty praktyczne, zupełnie podstawowe:

 • (jeśli potrzeba wstępu: coś o znakach)
 • szaty liturgiczne; zakładanie alby
  • przyklękanie w albie
 • poruszanie się po prezbiterium
  • ważne miejsca w prezbiterium
  • oddanie czci ołtarzowi
  • przechodzenie przez środek parami
  • przechodzenie przez środek parami z błędem
 • procesja wejścia
 • zajęcia w podgrupach:
  • A: przygotowanie ołtarza (sam kielich), procesja z darami, ampułki, lavabo, puryfikacja
  • B: procesja z Ewangeliarzem, procesja komunijna, patena
 • podsumowanie
  • teraz trzeba zebrać doświadczenie
  • „Szczęść Boże, czy można się przyłączyć do służby liturgicznej?”
  • nawet zostawiając małżonkę (jeśli nie trzeba pilnować dzieci)
  • kto był na ONŻ/OR 2°? bo tam będzie szkoła liturgiczna…

A potem oczywiście praktyka na Mszy św., która jest tego samego dnia.

Uwagi różne

Trzeba bardzo się ograniczać. Nie dotykać: trybularza, mszału, mikrofonu. Domowego Kościoła może nie trzeba uczyć czytać.