Notatnik liturgisty

Wszystko się zdarza sługom ołtarza

Szkoła Animatora

Poniższe notatki są ze szkoły animatora, którą wizytowaliśmy z Rysiem Bednarkiem pod koniec 2016 roku.

Ogólnie ludzie na szkole animatora nic nie pamiętają ze swojej formacji. Trzeba więc mówić „pamiętamy, że (…), ale przypomnijmy”. Będzie dużo trywialnych rzeczy, które trzeba non-stop przypominać.

Różne rzeczy, które warto, żeby były

  • więcej liturgii (np. Liturgii Godzin)
  • różne formy sprawowania liturgii (Eucharystia mała i duża, LG konwentualna i w grupach pod przewodnictwem uczestnika, …)
  • katecheza
  • warsztaty
  • krąg liturgiczny
  • pisanie komentarzy i modlitwy powszechnej (dobrze sprawdzonych, ale delikatnie ocenionych)
  • świadectwo kogoś z DDL (przy katechezie? warsztatach?)

Piosenki do użytku

  • Jezus daje nam zbawienie
  • Ziemia

Varia

  • udział diakonii (niech będzie chłopak i dziewczyna)